Panoramica – p.f. operare una scelta:

Lussemburgo / Swiss Life Asset Managers Luxembourg

4a, Rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg
Tel. +352 267585 0
info-lux@swisslife-am.com

Francia / Swiss Life Asset Managers France

Tour la Marseillaise
2 bis, boulevard Euroméditerranée
Quai d'Arenc - CS 50575
F-13236 Marseille Cedex 02
Tel. +33 4 91 16 60 10
contact-france@swisslife-am.com

Svizzera / Swiss Life Asset Management AG

General-Guisan-Quai 40
Postfach
CH-8022 Zürich
Tel. +41 43 284 77 09
Fax +41 43 284 49 94
info-ch@swisslife-am.com

Germania / Swiss Life Asset Managers Luxembourg Niederlassung Deutschland

Hochstrasse 53
DE-60313 Frankfurt am Main
Tel. +49 89 38109 2800
Fax +49 89 38109 4080
info-lux@swisslife-am.com

Germania / Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft GmbH

Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft GmbH
Darmstädter Landstraße 125
60598 Frankfurt
Tel. +49 69 2648642 123
Fax +49 69 2648642 499
kontakt-kvg@swisslife-am.com